Shiva Stotram

Jatatavigalajjala pravahapavitasthale 
Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam 
Damad damad damaddama ninadavadamarvayam 
Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam II1II

Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari 
Vilolavichivalarai virajamanamurdhani 
Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake 
Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama II2II

Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura 
Sphuradigantasantati pramodamanamanase 
Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi 
Kvachidigambare manovinodametuvastuni   II3II 

Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha 
Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe 
Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure 
Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari  II4II

Sahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara 
Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh 
Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka 
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah II5II

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha
 Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam 
Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam 
Maha kapali sampade shirojatalamastu nah    II6II

Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala 
Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake 
Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka 
Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama   II7IINavina megha mandali niruddhadurdharasphurat 
Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah 
Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah 
Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah  II8II

Praphulla nila pankaja prapajnchakalimchatha
Vdambi kanthakandali raruchi prabaddhakandharam 
Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam 
Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje  II9II 

Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari 
Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam 
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam 
Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje  II10II

Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafur
Dhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat 
Dhimiddhimiddhimidhva nanmrudangatungamangala 
Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah   II11II

Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor 
Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh 
Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh 
Sama  pravartayanmanah kada sadashivam bhaje   II12II

Kada nilimpanirjhari nikujnjakotare vasanh 
Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh 
Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah 
Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham II13II

Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam 
Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam 
Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim 
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam II14II

Puja vasanasamaye dashavaktragitam 
Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe 
Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam 
Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh II15II